Δημοσιεύσεις


Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίου

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε

τα πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.

Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός.