Δημοσιεύσεις


4ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής (ΑΤοΧΑ)

  Αθλητισμός & Πολιτισμός: Ένας Διάλογος για την Ανάπτυξη των Προορισμών

Οδηγίες συγγραφής τρισέλιδων εργασιών (short papers)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ος ΤΟΜΟΣ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ος ΤΟΜΟΣ 2023

3ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής (ΑΤοΧΑ)

Η Καινοτομία στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

ως Μοχλός Ανάπτυξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ-Short Paper 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ος ΤΟΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ος ΤΟΜΟΣ

2o Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής (ΑΤΟΧΑ)

Χορός και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή το 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ-Short Paper 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ος ΤΟΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ος ΤΟΜΟΣ

1o Επιστημονικό Συνέδριο

Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές

Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του

Αθλητικός τουρισμός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ-Short Paper

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ος ΤΟΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ος ΤΟΜΟΣ