Επικοινωνία


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΤΟΔΧ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πανεπιστημιούπολη

69100 Κομοτηνή

Email: tefaa_tourdance@phyed.duth.gr

slionaki@affil.duth.gr

Τηλ.: +30 2531 0 39665

Fax  : +30 2531 0 39623

Ώρες και ημέρες λειτουργίας  γραμματείας: 10:00 – 13:00, Δευτέρα – Παρασκευή