Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 29/2/2024


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟΣ»
ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
9:00 -9:40 ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός ως προϊόν πολιτιστικής διαχείρισης  στην Ελλάδα σήμερα, μέσα από το πρίσμα του  θερινού τουρισμού: το παράδειγμα της Σκιάθου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
9:40-10:20 ΠΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Διερεύνηση της Εικόνας Σώματος και του Κοινωνικού Σωματικού Άγχους σε Ενήλικες Χορευτές Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
10:20-11:00 ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Το πανηγύρι ως παράγοντας διαμόρφωσης της χορευτικής –  πολιτισμικής ταυτότητας στο πλαίσιο των συμβιωτικών ομάδων: Μελέτη περίπτωσης των Υφαντών Νομού Ροδόπης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
11:00-11:40 ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η λειτουργικότητα του χορού στη φιλμογραφία του Θεόδωρου Αγγελόπουλο https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
11:40-12:20 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η προσωπική διαδρομή και τα βιώματα ως μέσα έκφρασης και δημιουργίας σε μια χοροθεατρική παράστασΗ προσωπική διαδρομή και τα βιώματα ως μέσα έκφρασης
και δημιουργίας σε μια χοροθεατρική παράσταση
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
12:20-13:00 ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Η επίδραση του χορού στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας. Ανάλυση βιβλιογραφίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
13:00-13:40 ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ – ΙΩΑΝΝΑ Η επίδραση του χορού στην κοινωνική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών  πρώιμης παιδικής ηλικίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
15:00-15:40 ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αξιολόγηση των επιπτώσεων των χορευτικών φεστιβάλ. Η περίπτωση της πανελλήνιας χορευτικής συνάντησης Σάμου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ»
ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10:00-10:30 ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9lgv-PIdD2HzlLyBJo7NwPXr_RIuy0gb7vyDpH-ONw1%40thread.tacv2/1707838961923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
10:30-11:00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αποτελεσματική επικοινωνία και αντίκτυπος διαχείρισης αυγκρούσεων στο επαγγελματικό περιβάλλον αθλητικών και πολιτιστικών φορέων https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9lgv-PIdD2HzlLyBJo7NwPXr_RIuy0gb7vyDpH-ONw1%40thread.tacv2/1707838961923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
11:00-11:30 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Organizing active learning: implementing physical activity. Games in a school environment https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9lgv-PIdD2HzlLyBJo7NwPXr_RIuy0gb7vyDpH-ONw1%40thread.tacv2/1707838961923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
11:30-12:00 ΚΩΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εθελοντισμός και αθλητικά δρώμενα στη μετά covid εποχή https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9lgv-PIdD2HzlLyBJo7NwPXr_RIuy0gb7vyDpH-ONw1%40thread.tacv2/1707838961923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
12:00-12:30 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ Ο βαθμός ικανοποίησης των εθελοντών στις εθελοντικές δράσεις καθώς και η πρόθεση επαναληψιμότητα τους https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9lgv-PIdD2HzlLyBJo7NwPXr_RIuy0gb7vyDpH-ONw1%40thread.tacv2/1707838961923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ»
ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
9:00 -9:30 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο αντίκτυπος στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον της μετάβασης από το συμβατικό σκάφος στο ηλιακό. Μελέτη περίπτωσης το Καρνάγιο της Πάτμου. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
9:30-10:00 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η χάρτα του Αθλητικού Τουρισμού και της Αναψυχής  της Πάρου και της Αντίπαρου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
10:00-10:30 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης στους τουριστικούς προορισμούς με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
12:00-12:30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Μελέτη περίπτωσης η εταιρεία Feelinx που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
12:30-13:00 ΚΑΔΗ ΑΛΗ Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και της αναψυχής στην ποιότητα ζωής στους μειονοτικούς πληθυσμούς https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
13:00-13:30 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αξιολόγηση της ικανοποίησης μαθητών δημοτικού σχολείου απο τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες δραστηριότητες: η περίπτωση του πιλοτικού προγράμματος «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
13:30-14:00 ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Η επίδραση της κυκλικής προπόνησης σε υπαίθριο περιβάλλον στην ψυχική ευεξία των ενηλίκων https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d
15:30-16:00 ΓΚΙΟΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τουριστική εμπειρία: η ανάδειξη των ορόσημων που αναδύονται στα σημεία της φαντασιακής συνάντησης του διαχρονικού φυσικού με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d