Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 22/6/2023


ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
09:30-10:00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αξιολόγηση του εξυπηρετικού στυλ ηγεσίας των προπονητών από γονείς παιδιών που συμμετέχουν σε αθλητικό σωματείο. Μπορεί το στυλ ηγεσίας να προβλέψει την αφοσίωση των γονέων στο σωματείο; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJiYTBlN2MtZDczYy00MzNhLWJkMWYtYTAxMDU0NTcxODA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
10:00-10:30 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αξιολόγηση του εξυπητερικού στυλ ηγεσίας προπονητών και της ποιότητας των υπηρεσιών ενός αθλητικού σωματείου από τους νεαρούς αθλητές του https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJiYTBlN2MtZDczYy00MzNhLWJkMWYtYTAxMDU0NTcxODA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
09:00-09:30 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μουσικοχορευτικές πρακτικές των Ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDAwYzItZDc0NC00NGExLTkzMzAtNDUxODFhZGFiZGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d Σπουδές στο Χορό
10:30-11:00 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού και η συμβολή του αθλητικού τουρισμού σε αυτήν. Μελέτη περίπτωσης Δημοτική Ενότητα Ελευθερών Δήμου Παγγαίου https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1810fc89-0d81-48f6-adea-8c4754f4f3da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
11:00-11:30 ΔΑΛΔΑΒΕΡΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η αξιολόγηση της άμεσης συναισθηματικής κατάστασης σε άτομα που πραγματοποιούν οποιαδήποτε μορφή φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του COVID-19 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1810fc89-0d81-48f6-adea-8c4754f4f3da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
11:30-12:00 ΟΥΖΟΥΝΠΛΟΥΜΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οι ψυχολογικές επιδράσεις της άσκησης στην ύπαιθρο σε ενήλικο πληθυσμό κατα τη διάρκεια της πανδημίας SARS-COV2 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1810fc89-0d81-48f6-adea-8c4754f4f3da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
12:00-12:30 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Διερεύνηση, καταγραφή και ανάδειξη τουριστικών πόρων για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης: Αξιούπολη, Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1810fc89-0d81-48f6-adea-8c4754f4f3da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή