Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 23&24/2/2023 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Οργάνωση Αθλητικών Δρώμενων


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
23/2/2023 9:30-10:00 Φωτεινάκης Γεώργιος Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής παιδιών ηλικίας 7-13 ετών. Ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις εξαιτίας της αποχής από δραστηριότητες, ένεκα της πανδημίας covid-19, στο νομό Ηρακλείου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
24/2/2023 9:00-9:30 Τιάκα Σταμάτη Μπορεί η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής να γίνει διαφορετικά αντιληπτή από εφήβους μέσα από τη συμμετοχή σε δράσεις φυσικής δραστηριότητας και μουσικής; Περιπτωσιολογική μελέτη. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
24/2/2023 10.00 – 10.30 Σταθάκη Αννα Η σχέση της φυσικής δραστηριότητας
με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής, με τη μετάβαση από τη «δια ζώσης» διδασκαλία, στη διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης, κατα την περίοδο της πανδημίας του Κορωνοϊού covid -19
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
24/2/2023 10.30 – 11.00 Μιχούλη Ελένη Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής Ελλήνων αναρριχητών/τριών σε διοργανώσεις
αγωνιστικού ή αναψυχικού τύπου
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
24/2/2023 11.00 – 11.30 Σαμαρά Ευδοξία Τα Τρίκαλα ως παράδειγμα brand name τουριστικού προορισμού, αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
24/2/2023 11.30 – 12.00 Αστραπέλλου Ξανθή Η επίδραση της πανδημίας covid-19 στη φυσική δραστηριότητα και στην ψυχική υγειά των εφήβων κατα την πρώτη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων το Φεβρουάριο του 2022 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK2RBbY8yoYvWKxNcTEh4fwsIUlsYJCulx6_XAYo6Vyg1%40thread.tacv2/1676537995302?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d