ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι όσοι απο εσάς θέλουν να πραγματοποιήσουν την  πρακτική τους άσκηση με ημερομηνία έναρξης 1/10/2022 η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων εντύπων είναι η σημερινή, 31/8/2022.

Όσοι από εσάς θα ξεκινήσετε μεταγενέστερα παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έντυπα έως και 15/9/2022.