Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2022-23


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

είναι από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 1 με 12 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας