Έναρξη υποβολής αιτήσεων & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

είναι από την Τετάρτη 15 έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 15 με 30 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας