Ενημέρωση για εξετάσεις Ιουνίου 2021


Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την δήλωση αποδοχής της εξεταστικής Ιουνίου 2021
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/announ/2382-a32
Η δήλωση αποδοχής γίνεται την περίοδο από Δευτέρα 24 έως Κυριακή 30 Μαΐου 2021 αποκλειστικά μέσα από την νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.