ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΑΤΟΔΧ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεγέντων ως εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών καθώς και τα ονόματα των επιλαχόντων ανά ειδίκευση.

Αποτελέσματα