Έναρξη υποβολής αιτήσεων


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

είναι από την Τρίτη 15 έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.