Δηλώσεις συμμετοχής στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020 (εξ αποστάσεως εξετάσεις)


Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» του ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 17/06/2020 έως 28/06/2020

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr  επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.