Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.


Παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε και να κατεβάσετε τα πρακτικά του

1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές. Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός.