Τελικοί πίνακες εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και επιλαχόντων


Ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεγέντων ως εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και τα ονόματα των επιλαχόντων ανά ειδίκευση, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο  «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.