Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ΑΤΟΔΧ 2019-2020


Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδίκευση, υποψηφίους στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Οι ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με νεότερη ανακοίνωση.