Επιστημονικό Συνέδριο


1η Ανακοίνωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.

  • Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του
  • Αθλητικός τουρισμός

 

6 – 7 Μαρτίου 2020

(κρατήστε την ημερομηνία)

– Επιστημονικές ανακοινώσεις

– Σεμινάρια

– Στρογγυλές τράπεζες

– Forum συνεργατών και ερευνητική θεματολογία

– Έκδοση πρακτικών