Έναρξη υποβολής αιτήσεων


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

είναι από τη Δευτέρα 16 έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο https://stourdance.phyed.duth.gr/