Υποβολή Αιτήσεων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις:
1) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
2) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
3) Σπουδές στο Χορό

 

Για την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»,
στις ειδικεύσεις:

 

-Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή 

-Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων 

 
περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:
 
από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022    

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή

Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων

Σπουδές στο Χορό

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 26-31 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας