Υποβολή Αιτήσεων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις:

1) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή

2) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων

3) Σπουδές στο Χορό

 

α) Εισαγωγή 60 φοιτητών (20 εισακτέοι/ειδίκευση) στο Πρόγραμμα και

β) Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:                                           

από Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 15 με 30 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας