Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» ορίζεται

από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος