Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»,
στις ειδικεύσεις:

 

-Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή 

-Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων 

 
περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:
 
από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022    

 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 26 με 31 Οκτωβρίου 2022

 

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας