Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» ορίζεται

από Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

  • Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
  • Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
  • Σπουδές στο Χορό
  • Συστατική επιστολή
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 15 με 30 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας