Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» ορίζεται

τον Σεπτέμβριο 2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος