Συνέδρια-Ημερίδες


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (αρχείο πληροφοριών συνεδρίου)

6-7/3/2020 ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Κομοτηνή

Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.

 • Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του
 • Αθλητικός τουρισμός

Γενικές πληροφορίες
– Η υποβολή της περίληψής σας μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να εντάξετε την
περίληψή προς αξιολόγηση από τους κριτές του Συνεδρίου δε θα γίνει αποδεκτή από την Οργανωτική Επιτροπή.
– Η παρουσίαση ανακοινώσεων είναι μόνο προφορική.
– Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση των προφορικών ανακοινώσεων.
– Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να
είναι ακριβή και σωστά.
– Η εγγραφή σας στις εργασίες του Συνεδρίου θα πρέπει να συνοδευτεί με μία οικονομική διευθέτηση προς το
Συνέδριο.

Η χρονική διάρκεια κάθε ανακοίνωσης θα είναι 10 λεπτά. Η παρουσίαση της ανακοίνωσης θα γίνει με data projector.
Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και μορφής Microsoft Power Point.
Η παράδοση του αρχείου παρουσίασης (flash disc ή CD) γίνεται μισή ώρα πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας,
στην αίθουσα που θα παρουσιαστεί η εργασία. Για τυχόν δοκιμές ή διορθώσεις της παρουσίασης θα υπάρχει το
κατάλληλο προσωπικό για να βοηθήσει.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή μέρα και ώρα παρουσίασης της προφορικής ανακοίνωσης σας,
παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (https://stourdance.phyed.duth.gr) μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Η παρουσίαση της προφορικής ανακοίνωσής σας θα πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών του
Συνεδρίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://stourdance.phyed.duth.gr. Στην περίπτωση που δεν
παρουσιάσετε την προφορική εργασία σας κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί από το πρόγραμμα του
Συνεδρίου, η εργασία σας ΔΕΝ θα αναρτηθεί στο σχετικό ιστοχώρο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Γουλιμάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

 

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Αστραπέλος Κωνσταντίνος, Διδάσκων Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη, Κοσμήτορας, Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Μπούνα Ανδρομάχη, Διδάκτωρ Κοινωνιολόγος

Τριγώνης Ιωάννης, Μέλος ΕΕΠ, Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Φιλίππου Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Γουλιμάρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Δέρρη Βασιλική, Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Δούδα Ελένη, Κοσμήτορας, Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Πίτση Αθηνά, διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό ΠΔ407, Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Ρόκκα Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Τριγώνης Ιωάννης, Μέλος ΕΕΠ, Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Φιλίππου Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

 

Προετοιμασία της Περίληψης

 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά αντιπροσωπευτικός
  της μελέτης που έχει γίνει. Θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα γράμματα στα ελληνικά και στα
  αγγλικά. (π.χ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
  ΤΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ)
 • Τα ονόματα των συγγραφέων, με μικρά έντονα γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. (π.χ. Γουλιμάρης Δ.,
  Τσίτσκαρη Ε.)
 • Το Ίδρυμα/Ιδιότητα των συγγραφέων, με μικρά γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. (π.χ. Τμήμα Επιστήμης
  Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του πρώτου συγγραφέα (ή του συγγραφέα εκείνου με τον οποίο
  θα αναπτυχθεί η επικοινωνία).
 • Η Περίληψη αποτελεί μια σύντομη σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς.
  Έχει μέγιστη έκταση 300 λέξεις και περιέχει πολύ συνοπτικά: το πρόβλημα, το σκοπό, τα σημαντικότερα
  2 χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, πολύ συνοπτικά τον
  ερευνητικό σχεδιασμό, τη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, τα
  αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και την πρακτική εφαρμογή τους.
 • Στο τέλος της Περίληψης αναφέρονται λέξεις κλειδιά (έως 5). (π.χ. ποιότητα υπηρεσιών, συμμετέχοντες,
  παραδοσιακός χορός, ικανοποίηση, δάσκαλος χορού)
 • Συνοπτικά, η Περίληψη σας θα πρέπει να:
  α) Έχει μέγιστη έκταση 300 λέξεις.
  β) Στην περίληψη δεν θα πρέπει να παρατίθενται πίνακες, γράφημα, συναρτήσεις ή εικόνες
  γ) Μέγεθος γραμμάτων 11
  δ) Γραμματοσειρά Calibri και
  ε) Να είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.
 • Συμβουλευτείτε το παράδειγμα περίληψης και διαμορφώστε την περίληψή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που
  προαναφέρονται.
 • Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θεματική ενότητα του Συνεδρίου (π.χ. Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του).
 • Να σημειωθεί ότι οι αξιολογητές του Συνεδρίου έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θεματική ενότητα στην εργασία
  σας στην περίπτωση που κρίνουν ότι την έχετε επιλέξει λάθος.

Πρότυπο παράδειγμα περίληψης προς υποβολή (κατεβάστε το αρχείο εδώ)

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Η εγγραφή σας στο Συνέδριο θα πρέπει να συνοδευτεί με αποδεικτικό της οικονομικής διευθέτησης (εφόσον απαιτείται).

Στείλτε την φόρμα συμπληρωμένη στο leisureanddance@gmail.com

Κατεβάστε τη φόρμα εγγραφής εδώ.

Κόστος συμμετοχής
Ποσό
Παρακολούθηση εργασιών Συνεδρίου:            20€
Παρουσίαση εργασίας:                                     * 20€
Συμμετοχή σε σεμινάριο:                                     15€

Μόνο για την παρακολούθηση εργασιών συνεδρίου, προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί
φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. & εθελοντές:     Δωρεάν
*: Όσοι παρουσιάσουν εργασία μπορούν να παρακολουθήσουν και τις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου και τις στρογγυλές τράπεζες

Τραπεζικός λογαριασμός κατάθεσης: Τράπεζα Πειραιώς GR54 0172 3500 0053 5000 4323 610
Παρακαλείσθε να αναγράφετε το Ονοματεπώνυμο σας και τον τίτλο του Συνεδρίου που αφορά η κατάθεση.
Τίτλος Συνεδρίου: Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.
Οι καταθέσεις μπορούν να ξεκινήσουν από την 01/01/2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αρχείο πρόσκλησης υποβολής εργασιών)

Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές.

 • Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του
 • Αθλητικός τουρισμός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του
Δ.Π.Θ. διοργανώνει συνέδριο με στόχους:
– την παρουσίαση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο του χορού, του αθλητικού τουρισμού και του
αθλητικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ
– τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης, συζήτησης και κοινωνικοποίησης των συνέδρων
– τη διάδοση των επιστημονικών μεθόδων και εργασιών που πραγματοποιούνται στο χορό, στον αθλητικό τουρισμό
και το αθλητικό μάνατζμεντ
– την εκμάθηση τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
– την καταγραφή των νέων επιστημονικών εργασιών μέσω των εκδόσεων που πραγματοποιεί το Συνέδριο

Θεματολογία Συνεδρίου
Ο χορός και ο αθλητικός τουρισμός αποτελούν δυο σημαντικούς τομείς των δραστηριοτήτων αναψυχής. Συγκροτούν
ένα προνομιακό διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο προάγει την αλληλεπίδραση με άλλους κλάδους των επιστημών.
Μέσα από το πρίσμα αυτό, η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του 

 • Χορός και εκπαίδευση, μέθοδοι έρευνας, η ιστορική και η
  φιλοσοφική-αισθητική προσέγγιση του, χορός και νέες
  τεχνολογίες, οργάνωση του χορευτικού συστήματος, ο χορός
  ως παραστατική τέχνη, χορός και θεραπεία, η βιολογική
  διάσταση του χορού, χορός και ψυχολογία

Αθλητικός τουρισμός

 • Αθλητικός τουρισμός, οργάνωση
  αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητική
  αναψυχή

Τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου παράλληλα διεξάγονται σεμινάρια, πραγματοποιείται μια κεντρική στρογγυλή
τράπεζα με θέμα: “Η συμβολή των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στην τοπική ανάπτυξη”, ενώ
παράλληλα λαμβάνουν χώρα οι παρουσιάσεις των προφορικών ανακοινώσεων ερευνητικού επιπέδου και πρακτικού
ενδιαφέροντος, που εγκρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αυτών. Ο χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι οι
εγκαταστάσεις στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Όλες οι επιστημονικές εργασίες που θα αξιολογηθούν από τους κριτές του Συνεδρίου θα υποβληθούν μόνο
ηλεκτρονικά: leisureanddance@gmail.com

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 31/01/2020: καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων
 • 10/02/2020: ολοκλήρωση της κρίσης των περιλήψεων που κατατέθηκαν μετά από διορθώσεις (εάν απαιτούνται).
 • 15/02/2020: ανάρτηση του προγράμματος παρουσίασης των προφορικών εργασιών του Συνεδρίου καθώς και
  όποιων άλλων παράλληλων δράσεων.
 •  6-7/03/2020: διεξαγωγή του Συνεδρίου και των παράλληλων δράσεων αυτού.
 • 30/03/2020: οριστικοποίηση των τρισέλιδων εργασιών που θα κατατεθούν προς δημοσίευση και ενημέρωση των
  συγγραφέων.

Κατεβάστε εδώ το Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σεμινάρια