Συνέδρια-Ημερίδες


Πρόγραμμα τελετής έναρξης 2021

Πρόγραμμα Συνεδρίου 2021

 

Email Συνεδρίου: leisureanddance@gmail.com

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ       ☏ +302531039280
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                         ☏+302531039665

 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

– Η υποβολή της περίληψής σας μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να εντάξετε την περίληψή προς αξιολόγηση από τους κριτές του Συνεδρίου δε θα γίνει αποδεκτή από την Οργανωτική Επιτροπή.

– Η παρουσίαση ανακοινώσεων είναι μόνο προφορική.

– Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση των προφορικών ανακοινώσεων.

– Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά.

– Η εγγραφή σας στις εργασίες του Συνεδρίου θα πρέπει να συνοδευτεί με μία οικονομική διευθέτηση προς το Συνέδριο.

Η χρονική διάρκεια κάθε ανακοίνωσης θα είναι 10 λεπτά. Η παρουσίαση της ανακοίνωσης θα γίνει μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης  θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και μορφής Microsoft Power Point.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή μέρα και ώρα παρουσίασης της προφορικής ανακοίνωσης σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (https://stourdance.phyed.duth.gr) μετά τις 05 Φεβρουαρίου 2021.

Η παρουσίαση της προφορικής ανακοίνωσής σας θα πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών του Συνεδρίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://stourdance.phyed.duth.gr. Στην περίπτωση που δεν παρουσιάσετε την προφορική εργασία σας κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί από το πρόγραμμα του Συνεδρίου, η εργασία σας ΔΕΝ θα αναρτηθεί στο σχετικό ιστοχώρο.

Προετοιμασία της Περίληψής

 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά αντιπροσωπευτικός της μελέτης που έχει γίνει. Θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα γράμματα στα ελληνικά και στα αγγλικά. (π.χ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ)
 • Τα ονόματα των συγγραφέων, με μικρά έντονα γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. (π.χ. Γουλιμάρης Δ., Τσίτσκαρη Ε.)
 • Το Ίδρυμα/Ιδιότητα των συγγραφέων, με μικρά γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. (π.χ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του πρώτου συγγραφέα (ή του συγγραφέα εκείνου με τον οποίο θα αναπτυχθεί η επικοινωνία).
 • Η Περίληψη αποτελεί μια σύντομη σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς. Έχει μέγιστη έκταση 300 λέξεις και περιέχει πολύ συνοπτικά: το πρόβλημα, το σκοπό, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, πολύ συνοπτικά τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και την πρακτική εφαρμογή τους.
 • Στο τέλος της Περίληψης αναφέρονται λέξεις κλειδιά (έως 5). (π.χ. ποιότητα υπηρεσιών, συμμετέχοντες, παραδοσιακός χορός, ικανοποίηση, δάσκαλος χορού).
 • Συνοπτικά, η Περίληψη σας θα πρέπει να:

– Έχει μέγιστη έκταση 300 λέξεις.

– Στην περίληψη δεν θα πρέπει να παρατίθενται πίνακες, γράφημα, συναρτήσεις ή εικόνες

– Μέγεθος γραμμάτων 11

– Γραμματοσειρά Calibri και

– Να είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.

 • Συμβουλευτείτε το παράδειγμα περίληψης και διαμορφώστε την περίληψή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που προαναφέρονται.
 • Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θεματική ενότητα του Συνεδρίου (π.χ. Χορός και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις).
 • Να σημειωθεί ότι οι αξιολογητές του Συνεδρίου έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θεματική ενότητα στην εργασία σας στην περίπτωση που κρίνουν ότι την έχετε επιλέξει λάθος.

Κόστος συμμετοχής

                      Ποσό

Παρακολούθηση εργασιών Συνεδρίου:

                          20 €

Παρουσίαση έως και δυο εργασιών: *

                          35 €

Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου από  τους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. & εθελοντές:

                      Δωρεάν

O τραπεζικός Λογαριασμός κατάθεσης είναι :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Κ: GR54 0172 3500 0053 5000 4323 610

Παρακαλώ για την αναγραφή σε κάθε κατάθεση:
1 Ονοματεπώνυμο καταθέτη
2 Τίτλο Συνεδρίου
3 Τίτλος Σεμιναρίου (εφόσον συμμετέχετε)


*:
Όσοι παρουσιάσουν εργασία μπορούν να παρακολουθήσουν και τις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου, και τις στρογγυλές τράπεζες

για τεχνικούς λόγους το email πρέπει να είναι ή ιδρυματικό (του Πανεπιστημίου) ή gmail

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιτροπές του συνεδρίου πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Για να κατεβάσετε τη φόρμα εγγραφής πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Για την πρόσκληση υποβολής εργασιών πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Call for Papers

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. διοργανώνει συνέδριο με στόχους:

– την παρουσίαση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο του χορού, του αθλητικού τουρισμού και του αθλητικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ
– τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης, συζήτησης και κοινωνικοποίησης των συνέδρων
– τη διάδοση των επιστημονικών μεθόδων και εργασιών που πραγματοποιούνται στο χορό, στον αθλητικό τουρισμό και το αθλητικό μάνατζμεντ
– την καταγραφή των νέων επιστημονικών εργασιών μέσω των εκδόσεων που πραγματοποιεί το Συνέδριο.

Θεματολογία Συνεδρίου

Ο χορός και ο αθλητικός τουρισμός αποτελούν δυο σημαντικούς τομείς  των δραστηριοτήτων αναψυχής. Συγκροτούν ένα προνομιακό διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο προάγει την αλληλεπίδραση με άλλους κλάδους των επιστημών. Μέσα από το πρίσμα αυτό, η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

 

Χορός και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή το 2021
 • Χορός και εκπαίδευση, μέθοδοι έρευνας, η ιστορική και η φιλοσοφική-αισθητική προσέγγιση του,  χορός και νέες τεχνολογίες, οργάνωση του χορευτικού συστήματος, ο χορός ως παραστατική τέχνη, χορός και θεραπεία, η βιολογική διάσταση του χορού, χορός και ψυχολογία
 • Αθλητικός τουρισμός, οργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητική αναψυχή

 

Τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου πραγματοποιηθούν στρογγυλές τράπεζες με θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος των ανθρώπων του Χορού, της Αναψυχής και του Αθλητικού Τουρισμού ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν χώρα οι παρουσιάσεις των προφορικών ανακοινώσεων ερευνητικού επιπέδου και πρακτικού ενδιαφέροντος, που εγκρίθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους. Το συνέδριο λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Σύντομα θα γίνει σχετική ανακοίνωση.

Όλες οι επιστημονικές εργασίες που θα αξιολογηθούν από τους κριτές του Συνεδρίου θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά:  leisureanddance@gmail.com

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 20/01/2021 (Νέα καταληκτική ημερομηνία 23/01/2021) : τελική ημερομηνία κατάθεσης των περιλήψεων.
 • 31/01/2021: ολοκλήρωση της κρίσης των περιλήψεων που κατατέθηκαν μετά από διορθώσεις (εάν απαιτούνται).
 • 05/02/2021: ανάρτηση του προγράμματος παρουσίασης των προφορικών εργασιών του Συνεδρίου καθώς και όποιων άλλων παράλληλων δράσεων.
 • 12-13/02/2021: διεξαγωγή του Συνεδρίου και των παράλληλων δράσεων αυτού.
 • 30/03/2021: οριστικοποίηση των τρισέλιδων εργασιών που θα κατατεθούν προς δημοσίευση και ενημέρωση των συγγραφέων.

 

Για να δείτε το παράδειγμα της περίληψης  πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Παράδειγμα_Περίληψης

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ       ☏ +302531039280

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                         ☏+302531039665