Σπουδές στο Χορό


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Σπουδές στο Χορό

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Μεθοδολογία Έρευνας Κορμού 2 7,5
2 Αθλητική Ψυχαγωγία, Τουρισμός και Αναψυχή Κορμού 2 7,5
3 Χορός, Πολιτισμός και Κοινωνία: Μια Διαχρονική Επισκόπηση Ειδίκευσης 2 7,5
4 Ειδικά θέματα χορού Ι Ειδίκευσης 2 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ Κορμού 2 7,5
2 Χορός και Εκπαίδευση Ειδίκευσης 2 7,5
3 Ο Χορός ως Καλλιτεχνικό Θέαμα Ειδίκευσης 2 7,5
4 Ειδικά θέματα χορού ΙΙ Ειδίκευσης 2 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Υποχρεωτικό 30
ή
Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 15
Ανεξάρτητη Μελέτη Ι Υποχρεωτικό 7,5
Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ Υποχρεωτικό 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Μ.Σ. 90