Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Οργάνωση Αθλητικών Δρώμενων

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Μεθοδολογία Έρευνας Κορμού 26 7,5
2 Αθλητική Ψυχαγωγία, Τουρισμός και Αναψυχή Κορμού 26 7,5
3 Οργάνωση Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων Αναψυχής Ειδίκευσης 26 7,5
4 Αναγνώριση Καταναλωτή και Εφαρμογές Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό Ειδίκευσης 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ Κορμού 26 7,5
2 Ανθρώπινο Δυναμικό – Εθελοντισμός Ειδίκευσης 26 7,5
3 Οικονομία και Τεχνικές στην Οργάνωση Αθλητικών Δρώμενων Ειδίκευσης 26 7,5
4 Εφαρμογές του Αθλητικού Μάνατζμεντ Ειδίκευσης 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ECTS
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Υποχρεωτικό 30
ή
Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 15
Ανεξάρτητη Μελέτη Ι Υποχρεωτικό 7,5
Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ Υποχρεωτικό 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ.Π.Σ. 90