Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Μεθοδολογία Έρευνας Κορμού 26 7,5
2 Αθλητική Ψυχαγωγία, Τουρισμός και Αναψυχή Κορμού 26 7,5
3 Στρατηγική Προσέγγιση της Καινοτομίας στον ΑΤ Ειδίκευσης 26 7,5
4 Μάρκετινγκ και Κατανόηση αθλητικού καταναλωτή Ειδίκευσης   26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ Κορμού 26 7,5
2 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ειδίκευσης 26 7,5
3 Προγράμματα Αναψυχής και Υγείας στον Εργασιακό Χώρο Ειδίκευσης 26 7,5
4 Εναλλακτικές Δραστηριότητες Άθλησης, Τουρισμού Ειδίκευσης 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Υποχρεωτικό 30
ή
Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 15
Ανεξάρτητη Μελέτη Ι Υποχρεωτικό 7,5
Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ Υποχρεωτικό 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ.Π.Σ. 90