Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα καθώς και  η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και των δύο (2) Ανεξάρτητων Μελετών στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επίσης δύναται κάποια από τα μαθήματα να παρέχονται στην Αγγλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

 

Η έναρξη μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα είναι το πρώτο τετραήμερο εντατικής φοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή (δια ζώσης) 23/11/2023 έως 26/11/2023

 

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας εντατικών μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

 Α’ εξάμηνο Σπουδών

Aκαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

Α’ εξάμηνο Σπουδών

Χειμερινός κύκλος εντατικών μαθημάτων Κορμού & Ειδίκευσης ΑΒΓ 

 

23 -26 Νοεμβρίου 2023    1ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

27 Νοεμβρίου 2024  

              έως

7 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινού) Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
8 – 11 Φεβρουαρίου 2024  2ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

26-29 Φεβρουαρίου 2024 Εξετάσεις εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

Β’ εξάμηνο Σπουδών

Εαρινός κύκλος εντατικών μαθημάτων Κορμού & Ειδίκευσης ΑΒΓ

7-10 Μαρτίου 2024     1ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

11 Μαρτίου 2024                

          έως

17 Μαΐου 2024

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως  διδασκαλίας μαθημάτων (διαδικτυακά)

Εξ αποστάσεως  διδασκαλίας μαθημάτων (διαδικτυακά)

 

18 Μαΐου 2024

         έως

21 Μαΐου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 2ο ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ

2ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

17-21 Ιουνίου 2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Εξετάσεις εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

 * Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θράκης στην ΚOMOTHNH.

  • Ειδίκευση Α : Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
  • Ειδίκευση Β : Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
  • Ειδίκευση Γ : Σπουδές στο Χορό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δήλωση πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/5
Δήλωση προτεινομένου τίτλου & επιβλέποντα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και περίληψη 100-150 λέξεων

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/8
Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Υποβολής Πρότασης

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας )

 

Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

(αφορά φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 2ο Εξάμηνο σπουδών

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας )

&

Δήλωση Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Πρακτικής άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ 

31/10

 

 

 

 

28/2

 

 

 

 

 

 

->>-

31/5

->>-

31/10