Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα καθώς και  η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και των δύο (2) Ανεξάρτητων Μελετών στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επίσης δύναται κάποια από τα μαθήματα να παρέχονται στην Αγγλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

 

Η έναρξη μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα είναι το πρώτο τετραήμερο εντατικής φοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή (δια ζώσης) 24/11/2022 έως 27/11/2022

 

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας εντατικών μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

 Α’ εξάμηνο Σπουδών

Aκαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Α’ εξάμηνο Σπουδών

Χειμερινός κύκλος εντατικών μαθημάτων Κορμού & Ειδίκευσης ΑΒΓ 

 

24 -27 Νοεμβρίου 2022     1ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

28 Νοεμβρίου 2022

              έως

3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινού) Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
9-12 Φεβρουαρίου 2023  2ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

20-26 Φεβρουαρίου 2023 Εξετάσεις εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

Β’ εξάμηνο Σπουδών

Εαρινός κύκλος εντατικών μαθημάτων Κορμού & Ειδίκευσης ΑΒΓ

9-12 Μαρτίου 2023     1ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

13 Μαρτίου 2023                

          έως

12 Μαΐου 2023

 

Εξ αποστάσεως  διδασκαλίας μαθημάτων (διαδικτυακά)

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως  διδασκαλίας μαθημάτων (διαδικτυακά)

20-23 Μαΐου 2023  2ο  Τετραήμερο εντατικής φοίτησης  

( Δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων * )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

12-16 Ιουνίου 2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Εξετάσεις εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

 * Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θράκης στην ΚOMOTHNH.

  • Ειδίκευση Α : Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
  • Ειδίκευση Β : Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
  • Ειδίκευση Γ : Σπουδές στο Χορό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δήλωση πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/5
Δήλωση προτεινομένου τίτλου & επιβλέποντα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και περίληψη 100-150 λέξεων

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/8
Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Υποβολής Πρότασης

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας )

 

Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

(αφορά φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 2ο Εξάμηνο σπουδών

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας )

&

Δήλωση Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Πρακτικής άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ 

31/10

 

 

 

 

28/2

 

 

 

 

 

 

->>-

31/5

->>-

31/10