ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δήλωση πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/5
Δήλωση προτεινομένου τίτλου & επιβλέποντα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και περίληψη 100-150 λέξεων

Δήλωση προτεινομένου επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης

(αφορά φοιτητές που διανύουν το 2ο Εξάμηνο σπουδών)

31/8
Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Δήλωση Ανεξάρτητης Μελέτης I & II

(αφορά φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 2ο Εξάμηνο σπουδών

τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στα Έντυπα→  Έντυπα για το ΜΔ →Γ ΕΞΑΜΗΝΟ → εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας )

28/2

->>-

31/5

->>-

31/10