Παράταση ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων


Σας ενημερώνουμε πως δίνεται παράταση έως τις 23/01/2021 για κατάθεση των περιλήψεων για το “2ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής (ΑΤοΧΑ)”

  • Χορός και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
  • Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή το 2021