Δήλωση πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ


Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Στο σύνδεσμο που παρατίθεται μπορείτε να βρείτε το έντυπο δήλωσης πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ.

Έντυπο δήλωσης πρόθεσης

Παρακαλούμε να το μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά εντός του αναγραφόμενου χρονικού διαστήματος.

Στη διάθεση σας

Εκ μέρους της γραμματείας ΑΤΟΔΧ