Παράταση κατάθεσης περιλήψεων


Η κατάθεσης περιλήψεων για το

5ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής (ΑΤοΧΑ)

Τεχνολογίες Industry 4.0: Εφαρμογές στον Αθλητισμό, τον Τουρισμό και το Χορό

παρατείνετε έως τις 27/01/2024