Υποβολή Αιτήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις: 1) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή 2) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων 3) Σπουδές στο Χορό   περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:   από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023      Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποβολή Αιτήσεων.